برنامه ریزی راهبردی در شرکت ها

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
  • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

توضیحات اجمالی

بدون شک سازمانهای امروزی پیوسته با امواج سهمگینی از تغییرات دائمی روبهرو هستند و مدیریت راهبردی یکی از بهترین ابزارها برای آنهایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر، با حضوری آگاهانه و موفقیت آمیز در صحنه رقابت، سرنوشت خود را رقم زنند و آینده را تحت کنترل درآورند. مدیریت راهبردی به سازمانها این امکان را می دهد که با شیوهای خلاق و نوآور عمل کنند و برای شکل دادن به آینده خود منفعل نباشند. این شیوه باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیت هایشبه گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید، نه این که تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد

  • ﻣﺮور ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
  • ﺗﻌﺎرﯾﻒ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
  • ﻣﺮور ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن،ﺗﺮﺳﯿﻢﻧﻘﺸﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
  • ﻣﺮور ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ، اﻧﺘﺨﺎب و اجرای اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ
  • ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮاﺗﮋي،اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ
  • ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
  • ﻣﺪل دﻟﺘﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
  • اﻧﻮاع اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...