ره‌نگار

ما در رویداد ره‌نگار قصد داریم، گروه‌های مردمی و جهادی صنفی، اداری و کارگری را که در ذیل یک شرکت، صنف یا اداره‌ای شکل گرفته و درحال فعالیت است را مورد ارزیابی قراردهیم. هدف از این ارزیابی، احصای تجارب ارزنده این گروه‌ها در حوزه‌های مختلف از قبیل: نحوه جذب نیرو، ساختار اجرائی، نحوه تأمین منابع مالی و... است تا بتوایم الگوهای موفق را دسته‌بندی و در اختیار سایر شرکت‌ها و افراد دغدغه‌مند این حوزه قرار دهیم.
  زمینه لازم جهت حمایت از گروه‌هایی که از تجارب ارزنده‌ای برخوردار هستند در قالب‌های مختلف فراهم‌شده است و لذا از همه فعالان این حوزه دعوت می‌شود در این رویداد ثبت‌نام نموده و سایر فعالان این حوزه را نیز دعوت به حضور در این رویداد نمایند.
جهت ثبت نام
https://formafzar.com/form/6er0o