فناوری و عدالت آموزشی

فراخوان همکاری با مؤسسات و گروه‌های آموزشی فنّاور و نوآور در حوزه عدالت آموزشی

  📌 موضوعات:

✅• تلفیق هوش‌مصنوعی و هوش‌انسانی در آموزش‌های نوین

✅• سامانه‌های آموزشی مبتنی بر هــوش‌مصنــــوعی

✅• توسعــــه آموزش به کمک فنـــاوری‌های نوین

✅• تربیت متخصص در حوزه هوش مصنوعی

✅• نوآوری در محتوا و آموزش

جهت ثبت نام : https://formafzar.com/form/dlavp

📎 آدرس ما در پیام رسان بله:  https://ble.ir/sinaedu