دوره های آموزشی تخصصی


با توجه به عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان بهره مندی از ظرفیت دانش اموختگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور که در صنایع روز دنیا مشغول به فعالیت هستند فراهم گردیده است. دوره های آموزشی تخصصی با هدف نفوذ هر چه بیشتر دانش روز دنیا در بخش های مختلف بنیاد و ایجاد زمینه ارتقای فناوری در شرکتهای تابعه برگزار می شوند.

 این فعالیت‌های آموزشی به صورت همایش‌های یک روزه تا چند روزه برنامه‌ریزی می شوند و از حمایت مالی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند برخوردار هستند 

دوره ها در موضوعات عمران مسکن، نفت و انرژی، امنیت غذایی و ...