بایگانی نوشته‌ها


اهدا دو دستگاه یونیت دندان پزشکی به گروه‌های جهادی

اهدا دو دستگاه یونیت دندان پزشکی به گروه‌های جهادی

موسسه دانشمند به همت مؤسسه توسعه آوزشی پژوهشی سینا در راستای تفاهم نامه صورت گرفته در نمایشگاه آبادیران با شرکت امرداد امداد، دو دستگاه یونیت دندان پزشکی پرتابل را خریداری واز طریق بنیاد علوی در اختیار گروه‌های جهادی قرار گرفت.

مشارکت در پروژه فرآوری بنه

مشارکت در پروژه فرآوری بنه

مؤسسه دانشمند به همت مؤسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا طی یک قرارداد با اعطای سرمایه در گردش در پروژه فرآوری بنه(پسته کوهی) مشارکت می‌کند.