موسسه تحقیق و توسعه دانشمند و شرکت دانش‌بنیان نمو کودکان ایرانیان (نموبال)، به همت مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، طی توافق‌نامه‌هایی برای طراحی و پیاده‌سازی برنامه ارتقای تحصیلی مناطق مستعد پیشرفت شهرستان‌ میلاجرد استان مرکزی و شهرستان‌ قهاوند استان همدان با یکدیگر همکاری می‌کنند.نموبال که از تیم‌های مورد تفاهم در نمایشگاه آبادیران نیز بوده است؛ طی این قرارداد با استفاده از تیم اجرایی متخصص و با رعایت فضای فرهنگی-اجتماعی مناطق اشاره شده به طراحی و پیاده سازی برنامه ارتقای تحصیلی دانش آموزان و با اولویت معلمان بومی می‌پردازد و برای هر منطقه مورد نظر، ۴ محصول فرآیندی پس از طی فرآیند شناسایی و نیازسنجی تولید می‌کند.لازم به ذکر است هدف مؤسسه دانشمند از اجرای این طرح، آموزش و توانمندسازی هدفمند و هوشمند مستضعفان و کنشگران پیشرفت است. از همین رو برنامه‌ ارتقای تحصیلی متناسب با مدارس مقاطع ابتدائی مناطق مختلف هدف تهیه و تدوین و اجرا می‌گردد.