بایگانی نوشته‌ها


آموزش مدلسازی اطلاعات ساخت(بیم) به فعالان فنی مهندسی مناطق محروم سراسر کشور

آموزش مدلسازی اطلاعات ساخت(بیم) به فعالان فنی مهندسی مناطق محروم سراسر کشور

در راستای توانمندسازی هدفمند، ارزیابی، آموزش و پشتیبانی فعالان فنی‌مهندسی حوزه ساختمان در مناطق محروم، موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا طی یک قرارداد با شرکت مدلسازی اطلاعات ساخت پایا، اقدام به آموزش و تربیت متخصص در حوزه مدلسازی اطلاعات ساخت(بیم) برای مناطق محروم کرده است.

انعقاد قرارداد استفاده از سکوی هوشمند دانایی

انعقاد قرارداد استفاده از سکوی هوشمند دانایی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، در راستای آموزش و توانمندسازی هدفمند و هوشمند در مناطق محروم به کمک فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی،  قرارداد استفاده از سکوی هوشمند دانایی فی ما بین مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا و شرکت دانیو منعقد شد.

استفاده دانش آموزان مناطق محروم سراسر کشور از سامانه زی‌بازی

استفاده دانش آموزان مناطق محروم سراسر کشور از سامانه زی‌بازی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، در راستای توانمندسازی هدفمند و افزایش یادگیری دروس و ارتقاء مهارت‌های دانش‌آموزان در مناطق محروم، طی یک قرارداد با شرکت نوآوران بازی سلامت، اقدام به استفاده از سامانه زی‌بازی برای مناطق محروم کرده است.