علیرضا زاهدی مدیر عامل موسسه دانشمند در مراسم اختتامیه نمایشگاه آبادایران اظهار داشت: در کنار اجتماع شرکت‌های دانش بنیان و خلاق و نوآور، دو وجه ممیزه این نمایشگاه را با سایر برنامه‌های مشابه متمایز می‌کند. نخست، رویکرد مساله محور نمایشگاه و دوم هم‌افزایی و حضور نهادهای انقلابی در کنار هم که با همراهی و هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این رویداد متفاوت را رقم  زده است.

وی افزود: زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به دلیل جوان بودن هر روز در حال تکامل است و رویکرد نمایشگاه مبنی بر توجه به حل مساله، امری قابل ارج نهادن است.

مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دانش بنیان کردن بنگاه‌های بزرگ  و این که با هم‌افزایی، در گنجینه خود را به روی بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش بنیان بگشایند، تاکید دارند.

زاهدی  همچنین گفت: توجه ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری  دولت سیزدهم و نیز تلاش همکارانشان در برگزاری موفق نخستین دوره این نمایشگاه، موسسه دانشمند به عنوان متولی ارتقای فناوری در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را به تداوم این مسیر ترغیب می‌کند تا بتوانیم با رویکرد حل مسائل به فناوری‌های بیشتری دست یابیم.

وی در پایان با اشاره به امضای بیش از ۶۰ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان با شرکتهای دانش بنیان توسط موسسه دانشمند و بنیاد علوی به عنوان متولی محرومیت زدایی طی سه روز برگزاری نمایشگاه آبادایران ابراز امیدواری کرد که در دوره بعدی نمایشگاه در سال آینده شاهد دستاوردهای این حرکت باشیم‌‌.

وی افزود: زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به دلیل جوان بودن هر روز در حال تکامل است و رویکرد نمایشگاه مبنی بر توجه به حل مساله، امری قابل ارج نهادن است.

مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر دانش بنیان کردن بنگاه‌های بزرگ  و این که با هم‌افزایی، در گنجینه خود را به روی بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش بنیان بگشایند، تاکید دارند.

زاهدی  همچنین گفت: توجه ویژه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری  دولت سیزدهم و نیز تلاش همکارانشان در برگزاری موفق نخستین دوره این نمایشگاه، موسسه دانشمند به عنوان متولی ارتقای فناوری در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را به تداوم این مسیر ترغیب می‌کند تا بتوانیم با رویکرد حل مسائل به فناوری‌های بیشتری دست یابیم.

وی در پایان با اشاره به امضای بیش از ۶۰ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان با شرکتهای دانش بنیان توسط موسسه دانشمند و بنیاد علوی به عنوان متولی محرومیت زدایی طی سه روز برگزاری نمایشگاه آبادایران ابراز امیدواری کرد که در دوره بعدی نمایشگاه در سال آینده شاهد دستاوردهای این حرکت باشیم‌‌.