سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و موسسه تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان قصد دارند تا با همراهی گروه‌های مردمی سراسر کشور با تکیه بر استعدادها و توانمندی‌های مردمی، در راستای رشد و پیشرفت کشور قدم بردارد تا با همگانی شدن گفتمان جهادی به پیشرفتی درون‌زا، مردم بنیاد، همه‌جانبه‌نگر، پایدار و مبتنی بر الگوهای تعالی اسلامی دست یابد و زمینه‌های تمدن نوین اسلامی را فراهم‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: حل مسئله خانواده و طلاق جزو موضوعاتی است که با ورود گروه های مردمی با سرعت بیش‌تری تحقق پیدا خواهد کرد. در این راستا سازمان اموراجتماعی وزارت کشور و موسسه دانشمند بنیاد مستضعفان پيمايش تخصصي اثربخشی گروه‌های مردمی سراسر كشور را با هدف تشخیص نقاط قوت اصلی هر تیم و افزایش ظرفیت هم‌افزایی اين گروه‌ها و در نهایت حل مسائل حوزه خانواده در سطح شهرستان و استان با گروه‌های توانمند مردمی، راه‌اندازی نموده است تا پس از شناسایی دقيق وضعیت گروه‌های جهادی، سمن‌ها و... در سراسر کشور، زمینه همکاری اين گروه‌ها را فراهم آورد.

معاون اجتماعی وزیر کشور تصریح کرد:در این رویداد گروه‌هایی که طرح اثربخش در حوزه تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق دارند، مورد داوری قرار می‌گیرند. پس از داوری و ارزیابی شاخصه‌های لازم با گروه‌های برگزیده در حد ظرفیت و توان مؤسسه زمینه همکاری فراهم خواهد شد.

گفتنی است دبیرخانه این رویداد در محل مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا تشکیل شده است و افراد و تیم‌های آموزشی جهت شرکت در این رویداد می‌توانند به سایت رویداد به آدرس farazsanjt.ir  مراجعه کنند.