ما در مؤسسه آموزشی پژوهشی سینا به پیشرفت منطقه‌ای و ادبیات حول این محور اهمیت ویژه‌ای خواهیم داد. فعالیت‌های صورت گرفته تاکنون به زودی منتشر خواهد شد و در دو موضوع "طراحی الگوی آشنائی اساتید و دانشجویان با مسائل واقعی مناطق کم برخوردار" و "تأسیس رشته پیشرفت منطقه ای" از علاقمندان با شرایط ذکر ‌شده در پوسترها دعوت بعمل می‌‌آوریم تا با مراجعه به آدرس https://sinabonyad.com/form-20 نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.